Wat kunnen we voor je betekenen?

Voor de meeste klanten kopen wij slim en voordelig energie in. Maar we doen nog veel meer.
We zetten onze diensten graag voor je op een rijtje.

Dit kan in alle denkbare vormen en collectieven: rechtstreeks via de beurs (Endex, APX, OTC), via clickopties of variabel, waarbij wij transparantkosten vergelijken en duiden. Alle overeenkomsten zijn vrij van bandbreedte. Als het nodig is passen wij voor bijvoorbeeld vastgoedbeheerders mutatiebandbreedtes toe. Alles is maatwerk.

Pandeigenaren vergeten vaak kostenposten als ze de energie in rekening brengen bij huurders. Wij maken heldere en transparante voorschot- en afrekennota’s met alle door te berekenen kosten op een rij.

Grootverbruikers hebben een aparte netwerkfactuur. Die bevat vaak kosten die op aanvraag bij de netbeheerder (fors) verlaagd kunnen worden. Wij kunnen dat herkennen, doorrekenen en laten corrigeren.

De informatieplicht gaat uit van een maatregelenlijst. Hierop staan alleen zaken die binnen 5 jaar terugverdiend zijn. Maatregelen die erg zinvol kunnen zijn, maar niet altijd in 5 jaar terug te verdienen zijn, staan er niet op. Daarom maken wij altijd een energierapport, waarin we breder kijken naar goede maatregelen. Dit rapport wordt in de regel gesubsidieerd. We vullen de verplichte maatregelenlijst voor je in op de website van het RVO. Ook zijn we gecertificeerd om EED-audits uit te voeren.

Door eigen expertise en inkoop kunnen we fabriekshallen en kantooromgevingen beter en goedkoper verlichten. Dat doen we op basis van een lichtplan. Vaak werken we daarbij samen met je eigen technische dienst of installateur. We kunnen ook het gehele traject uit handen nemen. Daarbij werken we samen met betrouwbare partners. Dat doen we ook bij de aanleg van zonnepanelen. We vragen de (SDE-)subsidie aan, de toestemming van de netbeheerder, de mogelijke aanvragen voor een grootverbruikaansluiting, verzorgen dakconstructieberekeningen et cetera.

Stel: je hebt plannen voor een nieuwbouwproject. Of wilt een bestaand gebouw (fabriek, kantoor of monument) renoveren of complete straat of woonwijk renoveren. Dan wil je graag weten of een dure investering in energiebesparende middelen het geld waard is. Wij kunnen dit voor je doorrekenen met een innovatief simulatieprogramma.

Wij voeren het beheer uit over gebouwbeheerssystemen. Bij veel organisaties is dit een verwaarloosd onderwerp, waardoor het werkklimaat onnodig belast wordt (duur is) of mogelijk zelfs onder de maat is (niet prettig werken). Onze gerichte sturing geeft vaak letterlijke zuchten van opluchting.

Heb je 2 of meer aansluitingen elektriciteit binnen 1 gebouw of in meer gebouwen op zelfde terrein? Samenvoeging daarvan kan je € 3.700, – per jaar opleveren. Voor instellingen met een ANBI-status kunnen we een mogelijk voordeel behalen van 50% van de betaalde energiebelasting op elektriciteit en gas. Beide regelingen zijn met terugwerkende kracht tot 5 jaar in het verleden aan te vragen.

Door inzicht wordt duidelijk waar onderzoek naar besparingen het beste kan starten.

Bij grootverbruikaansluitingen is het mogelijk kwartierdata voor elektriciteit en uurdata voor gas in te lezen in onze gespecialiseerde software en daarmee een analyse uit te voeren. Deze geeft vaak verrassende inzichten en besparingsmogelijkheden aan.

Wij verzorgen en onderzoeken alle denkbare subsidiemogelijkheden op het gebied van energie.

Schrijf je hier voor onze nieuwsbrief