Energiebesparingsplicht? Klaver helpt met de rapportage

Klaver helpt je graag om aan je informatieplicht te voldoen als je een energiebesparingsplicht hebt. Samen vullen we de lijst in én maken we een plan om de energiebesparingen daadwerkelijk door te voeren.

Gebruik je jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas? Dan heb je een wettelijke energiebesparingsplicht. Concreet betekent dit dat je verplicht bent maatregelen door te voeren die je binnen 5 jaar terugverdient. Dat doe je op basis van de Erkende maatregelenlijst (EML).

EML veranderd

De EML is zeer recent aangepast. Waar er eerst voor iedere branche een aparte EML was, is er nu één lijst die voor elke onderneming geldt. Bovendien is nu duidelijker gemaakt welke maatregelen voor rekening van de eigenaar zijn en welke voor de gebruiker. Als je een energiebesparingsplicht hebt, ben je ook verplicht om hierover eens per vier jaar te rapporteren. Dit jaar moet dit voor 1 december gebeuren.

Stappenplan

Klaver ondersteunt bij het realiseren van besparingen en het voldoen aan de informatieplicht. Op basis van onze ervaringen en die van klanten, hebben wij ons proces aangescherpt. Dat verloopt nu als volgt.

  1. Je vult de bewustzijnsmatrix in
  2. We scannen je energiedata en maken daarvan een analyse
  3. Op basis van de analyse doen we besparingsvoorstellen
  4. We vullen samen de rapportage in voor RVO
  5. We stellen samen een stappenplan op om de besparingen door te voeren.


Meelopen met een controle

Dit proces zorgt voor beter werkende installaties, een lager energieverbruik en een daling van de kosten. Bovendien heb je geen problemen bij een controle. Als wij de lijst met jou samen hebben ingevuld, lopen we graag mee bij een controle om desgewenst toelichtingen te geven. We merken dat gemeentes volop bezig zijn om de controles op te voeren. Wil je hulp bij je energiebesparingsplicht of informatieplicht, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht

Meer nieuws

Schrijf je hier voor onze nieuwsbrief